Prikaz

Autobusni kolodvor Zagreb

Jedinstveni europski broj hitne službe 112

Jedinstveni europski broj hitne službe 112


Sretni smo što Vas možemo izvijestiti da smo dobili priliku da se ZGH podružnica AKZ aktivno uključi u obilježavanje europskog dana broja 112  koji se obilježava 11.02.1013. godine. Naime broj 112 je jedinstveni pozivni broj za hitne službe u Europi.
Broj 112 potrebno je nazvati kada su ugroženi ljudski životi i zdravlje ljudi, imovina ili okoliš. Pozivom na broj 112 može se pokrenuti akcija traganja i spašavanja, hitni prijevozi zrakom: Unesrećenog, organa za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca. Služba 112 može  locirati odakle dolazi poziv unesrećenog pozivatelja te angažirati udruge građana koje su svojom djelatnošću vezane za zaštitu spašavanje života , imovine i okoliša. Potrebno je i reći da je broj 112 besplatan. Pozivom na broj 112 od 0 do 24 sata može se zatražiti pomoć bilo koje hitne službe (policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć, traganje i spašavanje na moru, gorska služba spašavanja i dr.).