Prikaz

Autobusni kolodvor Zagreb

Opće odredbe

Opće odredbe


Članak 1.
Ovim općim uvjetima (dalje: Opći uvjeti) regulira se obavljanje kolodvorske djelatnosti u Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici  Autobusni kolodvor (dalje u tekstu: AKZ) na kojem AKZ pruža svoje usluge, odnosno prava i obveze AKZ-a i korisnika njegovih usluga.
 
Sastavni dio Općih uvjeta obavljanja kolodvorskih usluga je Cjenik kolodvorskih usluga donesen temeljem članka 99. st. 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine broj:  41/18, 98/19, 30/21 i 89/21).
 
Članak 2.
Korisnici usluga u smislu ovih Općih uvjeta su:
  • prijevoznici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost prijevoza putnika u cestovnom prometu,
  • putnici, fizičke osobe koje koriste usluge prijevoza u cestovnom prometu i
  • treće osobe, koje se po bilo kojoj osnovi zateknu na prostoru AKZ-a ili zatraže neku od njegovih usluga.
 
Usluge AKZ-a dostupne su svim korisnicima, pod jednakim uvjetima, bez diskriminacije, u skladu s Općim uvjetima AKZ.