Prikaz

Autobusni kolodvor Zagreb

Ostale odnose s putnicima i trećim osobama

Ostale odnose s putnicima i trećim osobama


Članak 22.
U slučaju kad ne posjeduje voznu kartu putnik je istu obvezan kupiti na prodajnom mjestu AKZ-a, putem Internet stranice, samoposlužne blagajne ili aplikacije AKZ-a.
Ako putnik uđe u autobus, a prethodno nije kupio voznu kartu, dužan je na poziv prometnog osoblja AKZ-a ili posade autobusa izaći iz autobusa i kupiti voznu kartu na blagajnama AKZ-a, samoposlužne blagajne ili istu kupiti putem Internet stranice i aplikacije AKZ-a.  
Pored iznosa kojeg je putnik dužan platiti za voznu kartu, dužan je platiti i  Cjenikom
utvrđeni iznos na ime kolodvorske usluge i naknadu za rezervaciju mjesta, koji su uračunati u konačnu cijenu vozne karte za karte kupljene putem usluga AKZ-a.
 
Članak 23.
AKZ se obvezuje na zahtjev putnika koji odustane od putovanja izvršiti povrat novca plaćenog za voznu kartu, umanjen za 10% cijene vozne karte na ime manipulativnih troškova, bez povrata uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu i rezervaciju mjesta:
  • ako se putnik obrati šalteru reklamacija na AKZ-u najkasnije 30 min prije polaska autobusa za liniju u unutarnjem javnom linijskom ili međunarodnom linijskom prijevozu.
 
Poslije isteka rokova iz prethodnog stavka, šalter reklamacija uputiti će putnika da svoj zahtjev realizira izravno od prijevoznika.
Povrat voznih karata koji je posljedica zlouporaba u kartičnom poslovanju obavlja se sukladno posebnim pravilima koje utvrđuje AKZ u suradnji s bankom davateljem kartičnih usluga.
 
Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju:
  • ako prijevoznik otkaže polazak za određenu liniju, u kojem slučaju se iznos koji se vraća putniku ne umanjuje za 10%, uz povrat uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu i rezervaciju mjesta:
  • ako je prijevoznik za određenu liniju prijavio kašnjenje 30 ili više minuta od redovnog polaska.
 
Odredba ovog članka odnosi se isključivo na vozne karte prodane na prodajnom mjestu – blagajnama AKZ-a, samoposlužnim blagajnama, Internet stranicama AKZ-a i aplikaciji AKZ-a.
 
Putnik ima pravo zamijeniti kartu za drugi polazak istog prijevoznika ako se obrati šalteru reklamacija na AKZ-u najkasnije 30 min prije polaska autobusa za liniju u unutarnjem javnom linijskom prijevozu i najkasnije 30 min prije polaska autobusa u međunarodnom linijskom prijevozu, u kojem slučaju nema pravo na povrat uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu i rezervaciju mjesta.
 
Neiskorišten kupon povratne karte sa komercijalnom povlasticom vraća se na način da se od povratne karte oduzme iznos karte jednoga smjera sa istom tom komercijalnom povlasticom ukoliko ona postoji, te se od toga dijela uzima provizija 10%. Ukoliko ne postoji karta jednoga smjera sa identičnom kom. povlasticom oduzima se iznos od karte jednoga smjera bez povlastica te se na dobiven iznos uzima provizija.
 
Članak 24.
Putnik nema pravo na povrat novca plaćenog za voznu kartu ako:
  • izgubi voznu kartu,
  • voznu kartu vraća u roku kraćem od roka iz članka 23. ovih Općih uvjeta,
  • voznu kartu vraća nakon što je putovanje već započeo,
  • je svojom nepažnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika od onoga koji je naveden u voznoj karti.