Autobusni kolodvor Zagreb

Opće odredbe

Opće odredbe


Članak 1.
Ovim općim uvjetima (dalje: Opći uvjeti) regulira se obavljanje kolodvorske djelatnosti na Autobusnom kolodvoru Zagreb (dalje u tekstu: AKZ) na kojem AKZ pruža svoje usluge, odnosno prava i obveze AKZ-a i korisnika njegovih usluga.

Članak 2.
Korisnici usluga u smislu ovih Općih uvjeta su:prijevoznici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost prijevoza putnika u cestovnom prometu,
putnici, fizičke osobe koje koriste usluge prijevoza u cestovnom prometu i
treće osobe, koje se po bilo kojoj osnovi zateknu na prostoru AKZ-a ili zatraže neku od njegovih usluga.Usluge AKZ-a dostupne su svim korisnicima pod jednakim uvjetima, bez diskriminacije, u skladu s utvrđenom kategorijom autobusnog kolodvora.