Autobusni kolodvor Zagreb

Ostale odnose s putnicima i trećim osobama

Ostale odnose s putnicima i trećim osobama


Članak 22.
U slučaju kad ne posjeduje voznu kartu putnik je istu obvezan kupiti na prodajnom mjestu AKZ-a.

Ako putnik uđe u autobus, a prethodno nije kupio voznu kartu, dužan je na poziv prometnog osoblja AKZ-a ili posade autobusa izaći iz autobusa i kupiti voznu kartu na blagajnama AKZ-a.

Pored iznosa kojeg je putnik dužan platiti za voznu kartu, dužan je platiti i Cjenikom utvrđeni iznos na ime kolodvorske usluge i naknadu za obilježavanje sjedala, koji su uračunati u konačnu cijenu vozne karte, te peronsku kartu ako voznu kartu kupuje od radnika koji je u posjedu pokretne blagajne.

Članak 23.
AKZ se obvezuje na zahtjev putnika koji odustane od putovanja izvršiti povrat novca plaćenog za voznu kartu, umanjen za 10% cijene vozne karte na ime manipulativnih troškova, bez povrata uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu, obilježavanje mjesta i peronsku kartu:
  • ako se putnik obrati šalteru reklamacija na AKZ-u najkasnije 1 sat prije polaska autobusa za liniju u unutarnjem javnom linijskom prijevozu,
  • ako se putnik obrati šalteru reklamacija na AKZ-u najkasnije 2 sata prije polaska autobusa u međunarodnom linijskom prijevozu.
Poslije isteka rokova iz prethodnog stavka, šalter reklamacija uputiti će putnika da svoj zahtjev realizira izravno od prijevoznika.

Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju:
  • ako prijevoznik otkaže polazak za određenu liniju, u kojem slučaju se iznos koji se vraća putniku ne umanjuje za 10%, uz povrat uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu, obilježavanje mjesta i peronsku kartu,
  • ako je prijevoznik za određenu liniju prijavio kašnjenje 30 ili više minuta od redovnog polaska.
Odredba ovog članka odnosi se isključivo na vozne karte prodane na prodajnom mjestu – blagajnama AKZ-a.

Putnik ima pravo zamijeniti kartu za drugi polazak istog prijevoznika ako se obrati šalteru reklamacija na AKZ-u najkasnije 1 sat prije polaska autobusa za liniju u unutarnjem javnom linijskom prijevozu i najkasnije 2 sata prije polaska autobusa u međunarodnom linijskom prijevozu, u kojem slučaju nema pravo na povrat uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu, obilježavanje mjesta i peronsku kartu.

Članak 24.
Putnik nema pravo na povrat novca plaćenog za voznu kartu ako:
  • izgubi voznu kartu,
  • voznu kartu vraća u roku kraćem od roka iz članka 23. ovih Općih uvjeta,
  • voznu kartu vraća nakon što je putovanje već započeo,
  • je svojom nepažnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika od onoga koji je naveden u voznoj karti