Autobusni kolodvor Zagreb

Treća međunarodna radionica PAX-Net-a zagreb

Treća međunarodna radionica PAX-Net-a zagreb


U organizaciji APC (paneuropska udruga međunarodnih autobusnih terminala) te Autobusnog kolodvora Zagreb kao domaćina, održana je treća međunarodna radionica PAX-Net-a - međunarodne mreže za razvoj autobusnog prijevoza u Dunavskoj regiji sa naglaskom na multimodalnost i prilagođenost putnicima.
 
Radionica je održana u hotelu Central u Zagrebu, dana 16.09.2014. godine, s ciljem međusobnog povezivanja i suradnje u razvoju usluga autobusnih kolodvora u regiji. U prvoj polovici godine održane su dvije radionice, u Ljubljani i Beogradu te je radionica u Zagrebu bila nastavak ovog projekta, gdje je Autobusni kolodvor Zagreb imao prilike predstaviti svoju povijest i postignuća u osuvremenjivanju prodajnih procesa te uvođenju inovativnih usluga korisnicima.
 
Sudionici radionice su pokazali veliko zanimanje tijekom izlaganja te su pitanjima i primjerima iz svojeg iskustva uvelike doprinijeli uspjehu radionice te su potvrdili da ovakvi projekti ostvaruju svoj cilj, a to je kvalitetnija usluga putnicima uz optimalnije troškove autobusnih kolodvora.
 
APC (paneuropska udruga međunarodnih autobusnih terminala) je osnovalo dvanaest europskih međunarodnih terminala 2003. godine u Berlinu. Ciljevi udruge su podizanje javne svijesti vezano za što veće korištenje autobusnog prometa, promicanje turizma, poticanje gospodarskog razvoja, uspostava centralnog informacijskog sustava prijevoza putnika, stvaranje homogenih sustava, usklađivanje standarda usluga na autobusnim kolodvorima.
 
Autobusni kolodvor Zagreb će i nadalje aktivno podupirati ovaj i slične projekte koji za cilj imaju promicanje putnickog cestovnog prometa kao najfleksibilnijijeg i najpovoljnijijeg oblika prijevoza te unapređenje i osuvremenjavanje usluga uz optimizaciju troškova, kako putnicima, tako i pružateljima usluga.
Slika Slika Slika