Prikaz

Autobusni kolodvor Zagreb

Usluge putnicima i trećim osobama

Usluge putnicima i trećim osobama


Članak 17.
Smatra se da su putnici i treće osobe sa AKZ-om sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga, te u cijelosti prihvatili odrednice ovih Općih uvjeta u trenutku kad su stupili na površinu AKZ-a ili zatražili neku od njegovih usluga.
 
U povremenom prijevozu kolodvorsku uslugu za svakog korisnika AKZ plaća organizator prijevoza sukladno Cjeniku.
 
Članak 18.
AKZ se obvezuje svim putnicima i trećim osobama koje ispunjavaju ove Opće uvjete svoje usluge pružati na jednak način.
 
Putnici i treće osobe obvezni su u tijeku boravka na prostoru AKZ-a voditi računa o svojoj sigurnosti i svojem ponašanju tako da ne ometaju druge putnike i treće osobe.
Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta putnici i drugi korisnici pristaju na korištenje liftova i pokretnih stuba na vlastitu odgovornost.
AKZ neće biti odgovoran za naknadu štete putnicima ili drugim korisnicima koja bi nastala uslijed odluke korištenja ispravnih liftova ili pokretnih stuba.   
 
AKZ ima pravo odbiti pružanje svojih usluga u odnosu na putnike i treće osobe koje:
 • remete javni red i mir ili obavljanje djelatnosti AKZ-a
 • odbiju platiti naknadu za usluge AKZ-a
 • su vidno pod utjecajem alkohola ili se ponašaju suprotno opće prihvaćenim normama,
 • onečišćavaju prostor ili okoliš AKZ-a
 • za koje postoje osnove sumnje da svojim ponašanjem krše pozitivne propise Republike Hrvatske
 • ne ispunjavaju neki od uvjeta određen ovim Općim uvjetima.
 
Članak 19.
Naknadu za usluge AKZ-a putnici i treće osobe plaćaju:
 • za usluge iz članka 3., točka II., podtočke 1., 2. i 3. prilikom kupnje vozne karte, a u slučaju da isti ne kupuju vozne karte  ima pravo naplatiti navedene kolodvorske usluge
 • za usluge iz članka 3., točka II., podtočke 4. i 6. ovih Općih uvjeta prije korištenja istih,
 • za usluge iz članka 3., točka II., podtočke 5., 7. i 8. ovih Općih uvjeta nakon korištenja istih.
 
 
Članak 20.
U odnosu na pojedine usluge:
 • izdavanje potvrde o cijeni vozne karte izvršit će se u odnosu na osobu koja istu zatraži, te prije izdavanja plati naknadu za istu uslugu,
 • u odnosu na upotrebu sanitarnog čvora primjenjuje se prethodna odredba,
 • navedeno se primjenjuje i u odnosu na upotrebu razglasa.