Autobusni kolodvor Zagreb

Prijelazne i završne odredbe

Prijelazne i završne odredbe


Članak 25.
Na dan stupanja na snagu ovih općih uvjeta prestaje važiti Pravilnik o pravima i obvezama Autobusnog kolodvora d.o.o. i korisnika Autobusnog kolodvora od 17.06.2005. godine.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 05.07.2013.