Autobusni kolodvor Zagreb

Opći uvjeti prodaje karata putem interneta

Opći uvjeti prodaje karata putem interneta


1. OPĆE ODREDBE 

1.1 Ovim općim (dalje: Opći uvjeti prodaje putem Interneta) regulira se obavljanje prodaje voznih karata putem Interneta na mrežnim stranicama Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Autobusni kolodvor - www.akz.hr, koje nadopunjavaju odrednice Općih uvjeta obavljanja kolodvorske djelatnosti u trenutno važećoj verziji.


2.  KUPNJA VOZNIH KARATA PUTEM INTERNETA

2.1 Na mrežnim stranicama www.akz.hr korisnici mogu putem Interneta kupiti vozne karte za linijski prijevoz putnika. Pri svakoj kupnji putem Interneta korisnik pristaje na Opće uvjete prodaje karata putem Interneta, Opće uvjete obavljanja kolodvorske djelatnosti Autobusnog kolodvora Zagreb i Opće uvjete prijevoza za izabranog prijevoznika.
2.2 Korisnik koji je putem Interneta na mrežnim stranicama www.akz.hr kupio voznu  kartu, ako je u prikazu voznog reda pod kolonom „Način dostave“ oznaka „email“, istu je dužan ispisati na pisaču i s njome može valjano ući u autobus. Korisnik koji je putem Interneta na mrežnim stranici www.akz.hr kupio voznu kartu ako je u prikazu voznog reda pod kolonom „Način dostave“ oznaka „blagajne“ istu je dužan podignuti na blagajnama Podružnice s potvrdom o kupnji i brojem transakcije. Ukoliko je karta korisniku poslana putem email-a nije ju moguće podignuti na blagajnama.
2.3. Kod povratnih karata korisnik je dužan rezervirati povratak sukladno Općim uvjetima obavljanja prijevoza odabranog prijevoznika.
2.4. Kupnjom karte za odredište koje uključuje prelazak jedne ili više granica korisnik je  obvezan posjedovati važeću putnu ispravu.
    

3.  ZAKLJUČENJE UGOVORA

3.1 Kod kupnje vozne karte putem Interneta, ugovor o kupnji karte se realizira dostavom karte ili potvrde o uspješno izvršenoj kupnji elektroničkom poštom. Kako bi cijela kupnja bila uspješno provedena, potreban je prije svega uspješan završetak modula plaćanja, te će karta ili potvrda o kupnji biti dostavljena putem elektroničke pošte tek nakon završetka plaćanja. U slučaju da se ne izvrši elektroničko plaćanje, kupnja se briše.
Korisnik je kupnjom karte, nakon uspješne platne transakcije, nakon koje je karta i račun poslan na e-mail adresu korisnika, prihvatio ugovor o prijevozu između korisnika i prijevoznika sukladno Općim uvjetima prijevoznika kao i ugovor o posredovanju između korisnika i AKZ.

3.2 Ukoliko je korisnik prilikom kupovine karte putem Interneta odabrao neki od popusta, prilikom ulaska u vozilo prijevoznika isti zadržava pravo tražiti dokaz da je korisnik pripadnik kategorije popusta koji je odabrao. Ukoliko korisnik to ne dokaže, dužan je nadoplatiti punu cijenu vozne karte. U slučaju da korisnik ne pristane nadoplatiti razliku cijene u gore navedenom slučaju, prijevoznik zadržava pravo onemogućiti korisniku pravo ulaska u vozilo.
           

4. POVRAT NOVCA I ZAMJENA KARATA KUPLJENIH PUTEM INTERNETA

4.1 Vozna karta se ili zamjenjuje ili vraća na način opisan Općim uvjetima obavljanja kolodvorske djelatnosti isključivo na blagajnama reklamacija Autobusnog kolodvora Zagreb.
 
4.2 U slučaju da korisnik ne želi povrat vozne karte obaviti na blagajnama Autobusnog kolodvora Zagreb može se javiti stručnom osoblju Autobusnog kolodvora Zagreb, koje će to učiniti za korisnika. U navedenom slučaju zahtjevi se podnose pisanim putem, isključivo putem elektroničke pošte: [email protected]
Na navedenu elektroničku poštu zahtjev se može podnijeti isključivo u radno vrijeme Službe za korisnike od 6 do 22 sata svaki dan. Izvan radnog vremena službe za korisnike vozna karta se može vratiti isključivo na način opisan u točki 4.1. ovih Općih uvjeta.
Korisnik je dužan na navedenu adresu elektroničke pošte dostaviti kartu ili svoj identifikacijski kod (potvrdu o kupnji) koji je zaprimio nakon obavljenog plaćanja.
U slučaju iz st. 4.2 karte se vraćaju na način opisan Općim uvjetima obavljanja kolodvorske djelatnosti, a Autobusni kolodvor Zagreb se obvezuje na zahtjev putnika koji odustane od putovanja izvršiti povrat novca plaćenog za voznu kartu, umanjen za 10% cijene vozne karte na ime manipulativnih troškova, bez povrata uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu, obilježavanje mjesta i peronsku kartu.
 
4.3. AKZ će prijevoznika e-mail porukom obavijestiti da je karta vraćena ili zamijenjena, odnosno da nije važeća.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite


5. POSTUPAK PLAĆANJA

5.1 Postupak plaćanja u cijelosti je naveden na Internet stranici www.akz.hr.


6. ZAŠTITA, PRIVATNOST I SIGURNOST PODATAKA

6.1 Osobni podaci iz narudžbe sakupljaju se, obrađuju i koriste u skladu s odredbama važećih zakona u RH. U slučaju narudžbe na mrežnim stranicama www.akz.hr podaci na kreditnoj kartici štite se sigurnom online vezom (SSL) između osobnog računala naručitelja i spojenog računala.


7. ČUVANJE I POHRANA VOZNIH KARATA KUPLJENIH PUTEM INTERNETA 

7.1 Karte kupljene putem Interneta čuvaju se u elektronskom sustavu Autobusnog kolodvora u Zagrebu najmanje 10 godina.


8. OSTALO

8.1 Na osnovu tehničkih posebnosti Interneta ne može se jamčiti da će svi moduli kupnje na mrežnim stranicama www.akz.hr biti raspoloživi u svakom trenutku.
8.2 U slučaju spora ugovara se isključiva primjena prava u Republici Hrvatskoj i nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.
8.3 Svaki pokušaj zlouporabe ispisane karte bit će prijavljen nadležnim institucijama Republike Hrvatske. Prihvatom ovih Općih uvjeta korisnici pristaju da u slučaju zlouporabe ispisane karte Podružnica koristi ostavljene osobne podatke s kreditne kartice.


9. UPITI / KONTAKT

9.1 Upite koji se odnose na narudžbe voznih karata putem Interneta, korisnici mogu uputiti na sljedeću adresu: [email protected], te na broj telefona: 01/6008-610.

U Zagrebu, 28.04.2016