Prikaz

Autobusni kolodvor Zagreb

Prava putnika

Prava putnika

​INFORMACIJE O PRAVU PUTNIKA U AUTOBUSNOM PROMETU


Reklamacije i pritužbe

Obavještavamo cijenjene putnike i ostale korisnike naših usluga, kao i posjetitelje ovih stranica, da sve reklamacije, pritužbe i pohvale možete uputiti pisanim putem, poštom na adresu :
Zagrebački holding - Podružnica Autobusni kolodvor, Av. Marina Držića 4, 10 000 Zagreb, osobno na istoj adresi, kao i na e-mail: [email protected]


Temeljem zahtjeva prijevoznika, sve prigovore, upite i žalbe možete slati na e-mail adrese:
 
Autotransport Karlovac [email protected]
Autotransport Šibenik [email protected]
Brioni Pula [email protected]
[email protected]
Croatia bus reklamacije@croatiabus.hr
Čazmatrans [email protected]
Globtour reklamacije@croatiabus.hr


Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 („Narodne novine“, broj 127/13) propisuje se ostvarivanja zaštite prava putnika u prijevozu autobusima na linijama u Republici Hrvatskoj kod kojih se mjesto polaska i mjesto odredišta nalaze unutar Europske unije i kod kojih put iznosi 250 kilometara ili više.
 
Za unutarnji linijski prijevoz u Republici Hrvatskoj kao i za međunarodni linijski prijevoz putnika s barem jednim stajalištem izvan Europske unije, vrijede određena izuzeća od primjene Uredbe (EU) br. 181/2011 (do 1. ožujka 2017. godine).
 
Prava putnika za usluge autobusnog linijskog prijevoza uključuju:
 
  • Nediskriminaciju putnika na temelju njihove nacionalnosti ili prodajnog mjesta na kojem je karta kupljena
  • Pravo na prijevoz osoba s posebnim potrebama i osoba smanjene pokretljivosti (osim u slučajevima neispunjavanja sigurnosnih razloga ili neadekvatne konstrukcije vozila ili infrastrukture)
  • Odštetu za gubitak ili oštećenje invalidskih kolica ili druge opreme za kretanje u slučaju dokazane odgovornosti prijevoznika ili autobusnog kolodvora
  • Pravo na informacije o putovanju koje treba osigurati putnicima prije i u tijeku putovanja, kao i informacije o pravima putnika. Na zahtjev osoba smanjene pokretljivosti informacije se, ukoliko je to moguće, osiguravaju u prihvatljivim oblicima
  • Uspostavu sustava pritužbi (reklamacija) od strane prijevoznika na raspolaganju svim putnicima
  • Rješavanje reklamacije od strane prijevoznika u roku od 3 mjeseca od primitka

Prava putnika za linijski prijevoz između dvije ili više zemalja Europske unije predviđene udaljenosti od najmanje 250 km uključuju, između ostalog, i slijedeće:
 
  • Garanciju nastavka ili preusmjeravanja putovanja do krajnjeg odredišta ili povrat cijene karte u slučajevima prebukiranja ili u slučajevima otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 120 minuta
  • Odgovarajuću pomoć u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 90 minuta kod putovanja s predviđenim vremenom trajanja dužim od 3 sata
  • Informaciju u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska
  • Odštetu za smrt ili tjelesnu povredu, kao i za gubitak ili oštećenje prtljage uslijed prometnih nesreća, a posebice pomoć prijevoznika s obzirom na neposredne praktične potrebe putnika nakon nesreće

Svoj prigovor (pritužbu) u vezi s kršenjem odredbi Uredbe (EU) br. 181/2011 putnik je dužan u roku od 90 dana od dana kada je linijski prijevoz bio obavljen prvo dostaviti prijevozniku (podaci se nalaze na voznoj karti). Prijevoznik je potom dužan u roku od 30 dana od primitka prigovora putnika obavijestiti da li je njegov prigovor usvojen, odbijen ili se još uvijek nalazi na razmatranju. Vrijeme za davanje konačnog odgovora je 90 dana od dana predaje. Samo u slučajevima kada prijevoznik prigovor putnika nije riješio na ranije opisan način (što je utvrđeno člankom 27.

Uredbe (EU) br. 181/2011) ili ukoliko putnik nije zadovoljan načinom na koji je prigovor riješen, putnik ima pravo prigovor izjaviti i Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture kao provedbenom tijelu u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog Ministarstvo će bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prigovora u pisanom obliku izvijestiti putnika o utvrđenom činjeničnom stanju i mjerama koje je povodom prigovora poduzelo. Ukoliko putnik niti tada nije zadovoljan poduzetim mjerama ili nije u propisanom roku izviješten o poduzetim mjerama, može tužbom pred nadležnim upravnim sudom pokrenuti upravni spor.