Prikaz

Autobusni kolodvor Zagreb

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti


 
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica AUTOBUSNI KOLODVOR ZAGREB nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište na adresi www.akz.hr.
 
Status usklađenosti
Mrežna lokacija www.akz.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.
 
Nepristupačni sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Autobusni kolodvor Zagreb proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:
 • nije omogućeno uključivanje fonta za osobe s disleksijom,
 • nije omogućena opcija promjena kontrasta na stranici,
 • ​dokument - Izvješće o mreži operatora uslužnih objekata
 
Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Zagrebačkom holdingu d.o.o. podružnici Autobusni kolodvor Zagreb možete dobiti povratne informacije ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Zagrebačkog holdinga d.o.o. podružnice Autobusni kolodvor Zagreb: 
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: [email protected]
 • poštom na adresu: Zagrebački holding d.o.o. podružnica Autobusni kolodvor Zagreb Av.Marina Držićeva 4, 10 000 Zagreb.
 •  
  Postupak praćenja provedbe propisa

  Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
  Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
  Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

  Kontakt :Povjerenik za informiranje
  Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
  Tel: 01 4609 041
  Fax: 01 4609 096
  E-mail: [email protected]
  www.pristupinfo.hr