Prikaz

Autobusni kolodvor Zagreb

Zakoni, pravilnici i odluke

Zakoni, pravilnici i odluke


INTERNI AKTI:
Opći uvjeti obavljanja kolodvorske djelatnosti uz cjenik usluga AKZ
Opći uvjeti prodaje karata putem interneta
Opći uvjeti o radu garderobe
Opći uvjeti aplikacije Obeo
Cjenik komercijalnih usluga

Zahtjev za naplatu peronizacije

ZAKONI:
  1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu /NN 41/18; 98/19/
            https://www.zakon.hr/z/245/Zakon-o-prijevozu-u-cestovnom-prometu
  1. Zakon o zaštiti potrošača /NN 41/14; 110/15; 14/19/
            https://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-zaštiti-potrošača​
  1. Zakon o pravu na pristup informacijama /NN 25/13; 85/15/
            https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama​
  1. Zakon o elektroničkoj trgovini /NN 173/03; 67/08; 130/11; 32/19/
            https://www.zakon.hr/z/199/Zakon-o-elektroničkoj-trgovini​
  1. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka /NN 42/18/
            https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-o-provedbi-Opće-uredbe-o-zaštiti-podataka

PRAVILNICI:
  1. Pravilnik o autobusnim kolodvorima /NN 57/18/
            https://narodne-novine.nn.hr/clanci/službeni/full/2018_06_57_1176.html​
  1. Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu /NN 116/19/
           https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_116_2323.html​
 
  1. Pravilnik o službenoj odjeći podružnice Autobusni kolodvor Zagreb
           Pravilnik - pdf